DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

adminDCK SKJ

 

Vážení priatelia dostihov a coursingu,

na základe uznesenia z korešpondenčného rokovania Prezídia ÚKK z 21.7.2019 bol klub SKCHCH poverený správou dostihov a coursingu a Dostihovej a coursingovej komisie (DCK) s platnosťou od 23.7.2019. Správou a riadením DCK je poverený p. Martin Latečka.

Kontakty na komisiu a na agendu komisie (licencie, meranie) dckslovensko@gmail.com