Členský poplatok na rok 2018

adminAktuality

Členský poplatok na rok 2018

 

Vážení členovia a priatelia klubu,

ďakujem Vám v mene klubu RHS za dôveru a podporu klubu v roku 2017. V tejto súvislosti Vám chcem pripomenúť, že ak máte naďalej záujem o členstvo v našom klube a využívať výhody člena klubu a členský poplatok za rok 2018 ste náhodou zabudli uhradiť, aby ste ho uhradili na účet klubu najneskôr do 30.4.2018 (členské je možné uhradiť už len prevodom na účet. Nie v hotovosti do pokladne):

 

Členský poplatok uhradený v termíne do 1.3. – 20 € nový člen, 16 € člen registrovaný už v predchádzajúcom roku.

Členský poplatok uhradený 1.3. – 30.4. – jednotne 20 € pre všetkých členov

Noví záujemcovia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do klubu po 30.4. uhradia 10 € ako členské pre daný rok a zároveň uhradia 16 € členský poplatok pre rok nasledujúci, tzn. 26 € spolu.

Darcovia krvi, dôchodcovia a ZŤP hradia 8 €, súčasne musia ZŤP doložiť potvrdenie a darcovia krvi doložiť potvrdenie, že minimálne v predchádzajúcom roku pred rokom, za ktoré platia členské darovali krv (plazmu) aspoň 1x. Potvrdenia je potrebné zaslať spolu s avízom o úhrade na adresu zdenka_b@centrum.sk . Bez zaslania potvrdenia nebude zvýhodnené členské akceptované.

Členský poplatok je možné uhradiť na účet klubu:

Majiteľ účtu: Racing Hounds Slovakia

Číslo účtu: 1432530851/0200 (VÚB)

IBAN: SK44 0200 0000 0014 3253 0851

 

Upozorňujem hlavne majiteľov licencovaných chrtov a vybraných plemien V. FCI skupiny, že byť členom jedného z troch klubov zastrešených pod Dostihovou a coursingovou komisiou je podmienkou, aby Vášmu chrtovi platila dostihová alebo coursingová FCI licencia.

Tiež Vám chcem pripomenúť, že náš prvý CACIL coursing je už v termíne od 5.-6.5.2018 v Brzotíne a uzávierka prihlášok je 30.4.2018.

 

Ďakujem za pochopenie!

 

S pozdravom

 

Ing. Radovan Bočák

predseda klubu RHS