Členské 2012

adminAktuality

Do 15.3.2012 máte možnosť zaplatiť členské so zníženou cenou – 16 €, ak ste boli členom RHS v roku 2011. Platba po tomto termíne a noví členovia – 20 €.
Číslo účtu: 1432530851 / 0200, VÚB, Bratislava-centrum, variabilný symbol: 2012