ČLENSKÁ SCHÔDZA Racing Hounds Slovakia – 2022

adminAktuality

Schôdza

 

Vážení členovia klubu Racing Hounds Slovakia!

Pozývame Vás na zasadnutie ČLENSKEJ SCHÔDZE Racing Hounds Slovakia – RHS, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 15.05.2022 o 10:00 hod v Galante – Javorinka

Miesto konania:
Javorinka 119
Galanta

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Voľba výboru
4. Zmeny v štatúte
5. DCK a komisári
6. Činnosť klubu, plánované akcie 2022, 2023
7. Informácie o hospodárení klubu
8. Stav techniky
9. Rôzne
10. Diskusia

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zdenka Bočáková
Racing Hound Slovakia – RHS

 

P.S.

Kto u nás nebol a príde, prosím do navigácie zadajte priamo Radena Slovakia 🙂 nezadávajte adresu 🙂

V prípade potreby volajte 0907 198 936.