Členská schôdza klubu RHS

adminAktuality

Pozývame Vás na členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční 13.mája od 14,30 v priestoroch Slovenskej kynologickej jednoty na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Program:

– prezentácia účastníkov
– činnosť a hospodárenie klubu
– zmeny v stanovách a zmena sídla klubu
– zmeny vo výbore klubu
– správa DK SKJ
– diskusia
 

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že sa zídeme v hojnom počte.

Každý člen, musí mať uhradené členské na rok 2006  – 500 Sk!

Poplatky zaplatené internetbankingom sa budú brať do úvahy k 30.4.2006, k dispozícii bude výpis z účtu RHS k tomuto dňu.

Ak ste platili po tomto dátume, je nutné so sebou priniesť potvrdenie o úhrade, ináč bude nutné zaplatiť členský poplatok na 2006 na tejto schôdzi!

Za výbor klubu,

 

Dáša Šuleková

dasa@coursing.sk