Krása a výkon 2017 – Podmienky a bodovanie

Ivan PadejAktuality

Vážený priatelia coursingového športu a krásnych chrtov!

Prvá časť súťaže Krása a výkon je už nejaký čas za nami a my veríme, že sa Vám na Národnej výstave v Bratislave darilo, a že ste si domov priniesli krásne umiestnenia.

Druhá časť, ktorá je pred nami – a to medzinárodný coursing v Stráňavách je tu približne o mesiac – 29. – 30. 4. 2017. Propozície a prihláška budú zverejnené čoskoro a my sa tešíme na Vašu hojnú účasť.

Samozrejme, coursing je určený aj pre všetky jedince, nielen pre tie ktoré bojujú o titul Víťaz pre Krásu a výkon 2017.

Bodovanie  a podmienky súťaže

Body z Národnej výstavy 19.2.2017 v Bratislave sa prideľujú nasledovne:

 

Ocenenie na výstave Víťaz Slovenska + CAC + V1
V1 + CAC* V2 + R-CAC** alebo V1 bez CAC V2 bez R-CAC
V VD1 VD D
Body 10 8 7 6 5 4 3 2

Body sa nesčítavajú, do úvahy sa berie najlepší dosiahnutý výsledok (napr. pes kt. získal V1, CAC, Víťaz Slovenska má len 10 bodov, atď.)!

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 8 bodov

**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 7 bodov

 

Body z medzinárodného coursingu Krása a výkon 29.-30.4.2017 v Stráňavách sa prideľujú nasledovne:

Na štarte: 1 pes 2 psy 3 psy 4 psy 5 psov 6 psov 7 psov 8 psov 9 psov 10 psov
Umiestnenie:
1. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b 10 b
2. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b 9 b
3. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b
4. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b
5. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b
6. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b
7. miesto 1 b 2 b 3 b 4 b
8. miesto 1 b 2 b 3 b
9. miesto 1 b 2 b
10. miesto 1 b

 

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.

Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.

Udelenie titulu

  1. Víťaz pre krásu a výkon + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov.
  2. Pre získanie titulu sa musí jedinec zúčastniť oboch častí súťaže – výstavy i coursingu.
  3. Pre získanie titulu musí jedinec získať minimálne 3 body, ináč mu titul nebude udelený.
  4. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave menej ako 2 body, sa o titul nemôže uchádzať.
  5. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa. Zápis vykoná usporiadateľ súťaže.
  6. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy.
  7. Titul sa udeľuje aj v kategórii „šprintér“. Uvedené platí len pre whippety a talianske chrtíky.