2% z dane

adminAktuality

Identifikačné a kontaktné údaje pre 2%  z dane: 

Ďakujeme všetkým ktorí prispeli v minulom roku!!

 Názov:  Racing Hounds Slovakia – RHS Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
 Adresa:  Cabanova 19, 841 02 Bratislava
 IČO:  30847826
 Číslo účtu:  1432530851/0200  VÚB Bratislava Centrum
 E-mail:

 dasa@coursing.sk

 web:  http://www.coursing.sk
 Tel:  0903/251434

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane