2% z dane z roku 2013

adminAktuality

Klub Racing Hounds Slovakia je zaregistrovaný pre príjem 2% z dane za rok 2013.

O využití príspevkov budeme informovať na členských schôdzach.

Ďakujeme!

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky!

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov tu.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Názov:  RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
Adresa:  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, 811 02 Bratislava
IČO:  30847826
Číslo účtu:  1432530851/0200  VÚB Bratislava Centrum
E-mail:  coursing@coursing.sk
web:  http://www.coursing.sk