2% z dane z roku 2012

adminAktuality

Klub Racing Hounds Slovakia je zaregistrovaný pre príjem 2% z dane za rok 2012.
Ak ste nám darovali 2% z dane, môžete využiť bezplatné tréningové behy – 5 behov za každý príspevok!!
Peniaze prichádzajú z daňových úradov v júni, júli a nedá sa identifikovať, kto prispel, preto ak máte záujem využiť svoje tréningové behy, je nutné oznámiť to na dasa@coursing.sk!! Ďakujeme! O využití 2% z dane za rok v 2011 Vás oboznámime na členskej schôdzi, ktorá sa bude konať v apríli 2013(presný dátum čoskoro), kde môžeme prediskutovať možnosti použitia týchto prostriedkov v tomto roku.

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky!

Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov tu.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Názov:  RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
Adresa:  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, 811 02 Bratislava
IČO:  30847826
Číslo účtu:  1432530851/0200  VÚB Bratislava Centrum
E-mail:  dasa@coursing.sk
web:  http://www.coursing.sk