2% z dane fyzických aj právnických osôb

adminAktuality

Pre rok 2008 je klub zaregistrovaný ako príjemca 2% z dane fyzických aj právnických osôb. Spôsob poukázania dane je špecifikovaný na http://www.rozhodni.sk/ a tu je predvyplnený formulár a potvrdenie o zaplatení dane.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí prispeli 2% z dane a dobrovoľnými príspevkami na činnosť klubu v roku 2007.