Poplatky

adminKlub18 Comments

euro

Poplatky  

Členské Uhradené do 15.3. Uhradené od 16.3.

radoví členovia

16,- €

20,- €

noví členovia

20,- €

20,- €

študenti od 15r.  – 18r.

8,- €

10,- €

aktívni* darcovia krvi**

8,- €

10,- €

*aktívny darca = ten, ktorý bol od r.2014 aspoň 1-krát na odbere krvi

**treba doložiť kópiu preukazu darcu

Členské uhrádzajte na účet 1432 530 851 / 0200, VÚB, Bratislava-centrum. Prosím uveďte do správy pre príjemcu svoje meno!

IBAN RHS účtu:
SK44 0200 0000 0014 3253 0851

Komentáre

18 Comments on “Poplatky”

 1. Pingback: casinos online

 2. Pingback: viagra from india

 3. Pingback: betfair casino online

 4. Pingback: ocean casino online nj

 5. Pingback: best otc ed pills

 6. Pingback: best non prescription ed pills

 7. Pingback: buy ed pills

 8. Pingback: generic cialis cost

 9. Pingback: order cialis online

 10. Pingback: cialis over the counter 2020

 11. Pingback: Pfizer viagra 50 mg online

 12. Pingback: Brand viagra professional

 13. Pingback: cialis from india

 14. Pingback: cialis discount

 15. Pingback: coupon for cialis

 16. Pingback: Buy viagra usa

Pridaj komentár