Pozvánka na schôdzu RHS 2018

adminAktuality

 

 

Vážení členovia klubu Racing Hounds Slovakia!

Pozývame Vás na zasadnutie VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE RHS, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 13.10.2018 o 10:00 Banskej Bystrici

Miesto konania:

Súkromné centrum voľného času Rassija

Magurská 14

Banská Bystrica

Program schôdze:

 1. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov bodovacej súťaže „Športový víťaz RHS pre chrty“.
 2. Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za rok 2018, finančné výsledky.
 3. Návrhy a voľba členov výboru RHS: predseda, 3 členovia výboru pre oblasť východ, stred a západ Slovenska (jeden člen bude zároveň podpredseda RHS), člen výboru pre financie
 4. Návrhy a voľba členov Kontrolnej a revíznej komisie RHS
 5. Návrh a voľba ostatných klubových funkcií: zástupca RHS v DCK SKJ; zástupca pre technické vybavenie; pokladník
 6. Stav klubovej techniky, plány investícií na budúcu sezónu.
 7. Úprava stanov klubu podľa platných predpisov DCK a UKK.
 8. Kalendár plánovaných podujatí RHS na rok 2019 a ich personálne zastrešenie.
 9. Možnosti a spôsoby zapojenia širšieho okruhu ľudí do aktivít klubu RHS.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia

Žiadam Vás aby ste návrhy členov výboru a ostatných orgánov klubu zasielali na mailovú adresu: coursing@coursing.sk Taktiež nám zašlite prípadné body na doplnenie programu schôdze.

Teším sa na stretnutie s Vami!

 

Ing. Radovan Bočák

predseda RHS