Oznam o zrušení Medzinárodných Majstrovstiev Slovenska v coursingu

adminAktuality

Canceled

Na základe vyhlásenia DCK zo dňa 8.2.2020 uverejneného na webe DCK (https://www.skchch.com/oznamenia) sme nútení zrušiť Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v coursingu pôvodne plánované na termín 29.2. a 1.3. 2020 v Žiline. Táto situácia nás nesmierne mrzí a veľmi sa ospravedlňujeme všetkým priaznivcom za možné spôsobené problémy, ale náš klub nenesie na vzniknutej situácii žiadnu vinu. Ďakujeme za pochopenie.
Racing Hounds Slovakia
Vyhlásenie DCK v plnom znení prikladáme –
„Február 08, 2020

Oznam Dostihovej a coursingovej komisie ku coursingovým pretekom konaným v termíne 29.2.-1.3.2020.

Nadväzujúc na rozhodnutie zriaďovateľa DCK zo dňa 30.01.2020 oznamujem, že pre termín 29.2.-1.3.2020 DCK akceptuje za riadny CACIL coursing pretek organizovaný Slovenským dostihovým a coursingovým zväzom v Adamove.
Toto rozhodnutie je jedným z dvoch možných zlých rozhodnutí, ktoré je dôsledkom neakceptácie riadnych výsledkov zasadnutia DCK z 19.12.2019 zo strany klubu Slovenský dostihový a coursingový zväz a jeho následných aktivít.
Ďakujem ústretovosti klubu Racing House Slovakia, ktorý musí zrušiť rozbehnuté úsilie spojené s organizáciou pre ich klub riadne schválého podujatia.
Upravený kalendár coursingových pretekov pre rok 2020 bude zverejnený v 7. kalendárnom týždni po nevyhnutnom hlasovaní DCK a dohode s SKJ.
V mene DCK sa ospravedľujem fanúšikom dostihového a coursingového športu za vzniknutú situáciu.

Martin Latečka
Predseda DCK“

*******
English
Based on the DCK statement dated February 8th.2020 published on the DCK website (https://www.skchch.com/lists), we are forced to cancel the International Coursing Championship of Slovakia originally planned for 29.2. and 1.3. 2020 in Žilina. We are extremely sorry about this situation and we apologize to all supporters for any possible problems, but our club is not to blame for the situation. Thank you for understanding.
Racing Hounds Slovakia
Komentáre