Majstrovstvá Európy v coursingu 1.-3. mája 2020 – Maďarsko

adminAktuality

Majstrovstvá Európy v coursingu 2020

Majstrovstvá Európy v coursingu 2020

 

Záujemcov o účasť na ME žiadame o zaslanie prihlášky najneskôr do 30.3.2020 na adresu DCK dckslovensko@gmail.com. Zároveň s prihláškou zasielajte aj potvrdenie o úhrade poplatku vo výške 60,- na účet DCK.

Nominačné kritériá výberu reprezentantov na ME:

  1. a) potrebná licencia (dostihová alebo licencia pre coursing)
  2. b) každý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť 2 pretekmi bez diskvalifikácie.
  3. c) pokiaľ bol pes diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom konania ME, jeho účasť je vylúčená.

Pre účasť na ME v coursingu sú oprávnení len tí psi, ktorých dosiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. DCK určí psov vhodných pre účasť na ME v coursingu 2020.

Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený limit (6 jedincov pre plemeno a pohlavie), bude DCK postupovať pri nominácii reprezentantov podľa nasledujúcich kritérií:

  1. kritérium: coursingový víťaz za rok 2019
  2. kritérium: finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2019 v Estónsku
  3. kritérium: najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej dostihovej sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

Team leader bude nominovaný po uzávierke prihlášok (po 30.3.2020).

Informácie o ubytovaní nájdete na webovej stránke podujatia resp. v propozíciách.

Viac informácií nájdete na stránke DCK https://www.skchch.com/oznamenia

Komentáre