Nominačné kritéria výberu reprezentantov ME v coursingu 2016

Ivan PadejAktuality

Podmienky účasti na ME v coursingu sú nasledovné: a. potrebná licencia (dostihová alebo licencia pre coursing) b. každý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť 2 pretekmi bez diskvalifikácie. c. pokiaľ bol pes diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom konania ME, jeho účasť je vylúčená. Pre účasť na ME v coursingu sú oprávnení len … Čítať viac

Pozvánka na Majstrovstvá Slovenska v coursingu 2016

Ivan PadejAktuality

Milí priatelia coursingového športu! Radi by sme Vás pozvali na CACIL, CACT pretek – Majstrovstvá Slovenska v coursingu, ktoré sa budú konať dňa 5. – 6. 3. 2016 v Žiline. Prihláška a propozície budú čoskoro zverjenené na webovej stránke RHS a na facebooku. Tešíme sa na stretnutie s Vami v Žiline!   Dear coursing Friends! We would like to invite you … Čítať viac

Členský bonus pre rok 2016

Ivan PadejAktuality, Členstvo

Členský bonus pre rok 2016 bol výborom RHS schválený nasledovne: A. Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje minimálne 2 preteky (coursing alebo dostihy) v sezóne 2016, ktoré usporadúva klub RHS, získa v sezóne 2017 50% zľavu zo štartovného poplatku na 1. psa na jeden pretek klubu RHS podľa ľubovoľného výberu. B. Pokiaľ člen klubu RHS absolvuje všetky preteky v sezóne 2016, … Čítať viac

Podmienky pre získanie titulu Klubový šampión RHS

Ivan PadejKlubový šampión RHS

Tento titul ziskajú psi (platí pre plemená X.skupiny FCI a vybrané plemená V. skupiny FCI – Pharao Hound, Cirneco, Podenco Ibicenco, Podenco Canario) v majetku členov klubu Racing Hounds Slovakia (platí aj pre zahraničných členov) po splnení podmienok: umiestnenie v 1/2 štartujúcich na MS/ME FCI (platné pre MS/ME FCI konaných od roku 2015 vrátane). 2 x umiestnenie v 1/3 štartujúcich na CACIL dostihoch … Čítať viac

Poplatky platné od 1.1.2016

Ivan PadejČlenstvo, Poplatky

Členský poplatok (od 1. 1. 2016) Členský poplatok uhradený v termíne do 1.3. – 20 € nový člen, 16 € člen registrovaný už v predchádzajúcom roku. Členský poplatok uhradený 1.3. – 30.4. – jednotne 20 € pre všetkých členov Noví záujemcovia, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do klubu po 30.4. uhradia 10 € ako členské pre daný rok a zároveň uhradia … Čítať viac

Zasadnutie členskej schôdze RHS 2015

Ivan PadejAktuality, Klub

Vážení členovia klubu RHS! Dovoľujeme si vás pozvať na zasadnutie členskej schôdze klubu Racing Hounds Slovakia, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 18. 10. 2015 o 10:00 hod. v Lietavskej Lúčke, Na Sihoti 265/8. Program schôdze: Zhodnotenie práce a výsledkov klubu RHS za posledný rok. Stratégia a vízia klubu na nasledujúce obdobie. Voľba členov výboru RHS. Kalendár plánovaných podujatí RHS … Čítať viac