Tréning coursing – KE kraj

admin

Komentáre

Displaying 1 - 12 of 12

Meno psa/Name of dogPlemeno/BreedMenoPriezviskoMesto
RemziWeimarský stavačRichardŠtefančinNám. L. Berku 2
ViktorBarzojBarbora HeckovaKupelna 36/ABardejov
RudolfIbizsky PodencoBarbora HeckovaKupelna 36/ABardejov
Scooby dooweinarsky stavačDenisBiľJ.jesenskeho 11, Bardejov
AuraXyorkLenkaKovaličováBardejov
Miňaweimarský stavačLenkaKovaličováBardejov
RiaLouisiansky leopardi pesDianaHudyovaBardejov
DenyorechBarboraOršuľákováBardejov
ZebraxAPBTAnnaOršuľákováBardejov
Galila MrajaTaliansky chrtikRenataBereznaBardejov
GUINNESSIWJánTverdikRuske Peklany 36
Aiwa Red Rhiannon StaffStaffbullMonikaKovacovaBardejov
Meno psa/Name of dogPlemeno/BreedMenoPriezviskoMesto