rhs

 • RACING HOUNDS SLOVAKIA – RHS
  Jána Čajdu 1
  010 04 Žilina
  Slovenská republika

  Korešpodenčná adresa:
  Emília Petrovská
  Jána Čajdu 1
  010 04 Žilina

 • IČO: 30847826
  DIČ: 2021974977
  Dátum založenia: 27.07.2000
  Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), (Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
  Vlastníctvo: Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
  Počet zamestnancov: neznámy
  Činnosť: Činnosti záujmových organizácií

  Bankové spojenie:

  Majiteľ účtu: Racing Hounds Slovakia

  Číslo účtu: 1432530851/0200 (VÚB)

  IBAN: SK44 0200 0000 0014 3253 0851

V prípade zájmu o behanie so svojím psíkom, reklamu na týchto stránkach resp. sponzorovanie, kontaktujte nás prosím na

coursing@coursing.sk

Ďakujeme a veríme, že čoskoro sa stretneme aj s Vami!

Ďalšie kontakty:

Predseda klubu – predseda@coursing.sk

Podpredseda klubu – podpredseda@coursing.sk

Výbor klubu – vybor@coursing.sk

Poradenstvo pre západoslovenský región – bratislava@coursing.sk

Poradenstvo pre stredoslovenský región – zilina@coursing.sk

Poradenstvo pre východoslovenský región – kosice@coursing.sk

Kontrolná a revízna komisia – revizna_komisia@coursing.sk